κυπριακά φαγητά

Στα βασανιστήρια, όπως και στον έρωτα, τα προκαταρκτικά είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας.

Jeffrey Archer
Subscribe to RSS - κυπριακά φαγητά