κυπριακά φαγητά

Το Αξιόπιστο Δίκτυο Cytamobile-Vodafone.

Το να βρει μια γυναίκα σύζυγο είναι τέχνη. Το να τον κρατήσει είναι εργασία.

Σ. ντε Μπολιβάρ
Subscribe to RSS - κυπριακά φαγητά