κυπριακά φαγητά

Ας αφήσουμε τις όμορφες γυναίκες για τους άντρες που δεν έχουν φαντασία.

Marcel Proust
Subscribe to RSS - κυπριακά φαγητά