κυπριακά φαγητά

Cyta: Το Αξιόπιστο Δίκτυο:

Η γυναίκα είναι το κυρίαρχο φύλο. Οι άντρες πρέπει να κάνουν διάφορα για να αποδείξουν ότι αξίζουν την προσοχή της γυναίκας.

Camille Paglia
Subscribe to RSS - κυπριακά φαγητά