κυπριακά φαγητά

Όταν η γυναίκα παντρεύεται αλλάζει την προσοχή πολλών ανδρών με την απροσεξία του ενός.

Ιταλική ρήση
Subscribe to RSS - κυπριακά φαγητά