κυπριακά φαγητά

Η μέση γυναίκα προτιμά την ομορφιά από το μυαλό, γιατί ο μέσος άντρας βλέπει καλύτερα απ' ό,τι σκέφτεται.

Αγνώστου
Subscribe to RSS - κυπριακά φαγητά