κυπριακά φαγητά

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Διατροφή - Διαιτολογία

Ο πόλεμος ανάμεσα στα δύο φύλα είναι ο μόνος στον οποίο τα αντίπαλα μέρη κοιμούνται τακτικά με τον εχθρό.

Quentin Crisp
Subscribe to RSS - κυπριακά φαγητά