κυπριακά φαγητά

Το μόνο χειρότερο από έναν άντρα που δεν μπορείς να ελέγξεις είναι ένας άντρας που μπορείς.

Margo Kaufman
Subscribe to RSS - κυπριακά φαγητά