Γυναικολογικές παθήσεις

Cyta: Το Αξιόπιστο Δίκτυο:

Πρέπει να δίνει κανείς στην κατάκτηση μιας γυναίκας την προσοχή που δίνει σε μια παρτίδα μπιλιάρδο.

Stendhal
Subscribe to RSS - Γυναικολογικές παθήσεις