Γυναικολογικές παθήσεις

 Σε ένα ζευγάρι, ο ένας τουλάχιστον πρέπει να είναι πιστός. Κατά προτίμησιν, ο άλλος.

Marcel Achard
Subscribe to RSS - Γυναικολογικές παθήσεις