Γυναικολογικές παθήσεις

Cyta: Το Αξιόπιστο Δίκτυο:

Αληθινή αγάπη δεν είναι εκείνη που αντέχει το μακροχρόνιο χωρισμό, αλλά εκείνη που αντέχει τη μακροχρόνια οικειότητα.
 

Helen Rowland
Subscribe to RSS - Γυναικολογικές παθήσεις