Γυναικολογικές παθήσεις

Στις γυναίκες αρέσει αυτό που ακούν, στους άντρες αυτό που βλέπουν.

Marcel Achard
Subscribe to RSS - Γυναικολογικές παθήσεις