Γυναικολογικές παθήσεις

Cyta: Το Αξιόπιστο Δίκτυο:

Το μόνο πράγμα που μας διδάσκει ο θάνατος είναι πως είναι επείγον να αγαπήσουμε.

Eric-Emmanuel Schmit
Subscribe to RSS - Γυναικολογικές παθήσεις