Γυναικολογικές παθήσεις

Καλύτερα να μην είσαι πιστή παρά να είσαι πιστή επειδή δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς.

Brigitte Bardot
Subscribe to RSS - Γυναικολογικές παθήσεις